Chi tiết thông báo

Giới thiệu Cô Hiệu trưởng mới

( 06-04-2016 - 12:11 PM ) - Lượt xem: 721

THÔNG BÁO

(V/V thay đổi Hiệu trưởng)

Kính thưa Quý vị Phụ huynh và toàn thể CB-GV-CNV trường MN Hạnh Phúc Tân Bình.

Vì một số lý do Cô Nguyễn Thị Thanh Nga sẽ không còn làm việc tại trường nữa.

Nay thông báo đến tất cả Quý vị Phụ huynh và toàn thể CB-GV-CNV nhà trường cô Hiệu trưởng mới:

Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Khương               Sinh năm: 1978

Số điện thoại liên hệ: 0905681766

Rất mong quý vị Phụ huynh và toàn thể nhân viên nhà trường thông cảm vì sự thay đổi này và tiếp tục đồng hành với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

Trân trọng thông báo.

  • Hỗ trợ trực tuyến google Hỗ trợ trực tuyến facebook
    Ms Khương
    0905681766