Lớp 19 tháng đến 36 tháng

Lớp 19 tháng đến 36 tháng

( 21-10-2015 - 09:33 PM ) - Lượt xem: 226

 

Thời gian

 

Hoạt động

 

7g00 – 7g45

-  Đón cháu

7g45 – 8g00

-  Thể dục sáng

8g00 – 9g00

-  Ăn sáng, uống sữa, vệ sinh

9g00 – 9g30

-  Làm quen với tiếng Anh

9g30 – 10g00

-  Hoạt động học,

10g00 – 10g30

-  Chơi, hoạt động ở các góc

10g30 – 11g45

-  Ăn trưa, ăn trái cây (bao gồm vệ sinh thay quần áo trước và  vs sau khi ăn)

 

11g45 – 12g00

-  Hoạt động 15ph trước khi ngủ

12g00 – 14g00

-  Ngủ trưa

14g00 – 14g30

-  Vệ sinh

14g30 – 15g30

- Ăn xế, uống nước quả

15g30 – 16g00

- Hoạt động chiều

16g00 – 17g00

-Trả trẻ

 

  •  Thứ ba, thứ sáu hoạt động ngoài trời, chăm sóc cây xanh, chơi với nước.
  • Hỗ trợ trực tuyến google Hỗ trợ trực tuyến facebook
    Ms Khương
    0905681766